Firmware 3.9.0 - Finální verze pro Original Prusa i3 MK3S & MK3
 
Notifications
Clear all

Firmware 3.9.0 - Finální verze pro Original Prusa i3 MK3S & MK3  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal-2)
Admin
Firmware 3.9.0 - Finální verze pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

Zdravím 

toto je finální verze firmwaru verze 3.9.0. Tato verze byla důkladně testována a je určena všem uživatelům Prusa.

Co je nového

 • Linear Advance 1.5
 • Automatická konverze E-jerk
 • Nastavení jasu obrazovky
 • Rozpoznání filamentu senzoru
 • Nové třídění G-code souborů
 • Optimalizace přepínacích obrazek a překladů
 • Aktivovaný nůž u MMU2S
 • Zobrazení aktuálního odsazení Z v dialogu resetování před kalibrací první vrstvy
 • Zobrazena neznámá souřadnice Z
 • Bezpečnější posuny v ose Z v případě neznámé polohy
 • Zvětšení paměti jazykového slovníku
 • Vypnuté topení v průběhu MBL
 • Snížení hodnoty MINTEMP
 • Rozlišení různých hlášek MINTEMP
 • Oprava citlivosti laserového senzoru filamentu
 • Blikající obrazovka „Statistiky“ opravena
 • Časovač tónů byl znovu aktivován
 • Vylepšená ochrana proti nárazu trysky
 • Detekce došlého filamentu u MMU pro neznámý filament opravena 
 • Vylepšení testu řemenů
 • Oddělení relativních XYZ relativního E
 • Ostatní změny
 • Oprava chyb
 • Šablony GitHub

Toto je finální verze firmwaru 3.9.0, přímý nástupce 3.8.1. Představujeme nové funkce, vylepšené funkce a opravy chyb. Tento seznam změn je shrnutím předchozích verzí BETA, RC1, RC3.

Tato verze zahrnuje:

 • 409 commitů kódu
 • 108 pull requestů
 • 66 vyřešených chyb (GitHub issues)
 • spolupráce 14 vývojářů

Zvláštní poděkování patří naší komunitě a nejaktivnějším uživatelům @leptun, @wavexx, @3d-gussner, @nikkolade, @vintagepc a @smurfix za identifikaci/ nahlášení různých problémů a pomoc s jejich řešením a testováním. Zvláštní poděkování patří @awenelo a @carlin57 za pomoc s francouzským překladem. Vaší pomoci a spolupráce si velmi vážíme.

Detailní popis

Linear Advance 1.5

Jedním z nejvýraznějších příspěvků komunity je podpora Linear Advance 1.5, která je zpětně kompatibilní s předchozí verzí. V případě, že máte G-code s funkcí Linear Advance 1.0, tiskárna analyzuje kód a automaticky zkonvertuje hodnoty.

Tento graf zobrazuje funkci použitou pro konverzi LA 1.0 a 1.5

Funkce Linear Advance 1.5 (LA15) byla představena ve verzi 3.9.0-BETA a ve verzích RC1 a RC3 byla dále vylepšena. Jednou z hlavních oprav je řešení problému #2543 indikovaného uživatelem @nikkolade. Vydání 3.9.0-RC1 způsobovalo problémy s tiskem (hlavně nesrovnalost v kvalitě) v porovnání se stabilní verzí 3.8.1.

Příčinou tohoto problému byla implementace funkce Linear Advance. V průběhu oprav vývojáři zjistili, že je problém částečně přítomen také v stabilní verzi 3.8.1. Další zkoumání ukázalo, že je tato chyba také zodpovědná za ojedinělé případy, ve kterých na začátku trasy podpěr objektu chyběl materiál, což negativně ovlivnilo kvalitu podpěr.

Další problém byl se zrychlením při použití faktoru K = 15. Při této hodnotě byly zásadně sníženy rychlosti tisku, protože po převodu na LA15 byla hodnota faktoru K blízká nule (3E-9) a firmware nereagoval správným způsobem.

Poslední přírůstek do Linear Advance 1.5 a PrusaSlicer profilů. K zajištění kompatibility profilů s oběma verzemi, jak verzí firmwaru FW 3.9.x + a staršími verzemi, tak tato verze akceptuje G-code, ve které jsou faktory K specifikované ve dvojicích. Starý firmware 3.8.1 vybere poslední M900 Kxx (tento zůstane jako původní hodnota faktoru Linear Advance 1.0 K), zatímco nový firmware 3.9.0 má chytřejší algoritmus. Když nový FW narazí na M900 Kxx s xx <10, automaticky se přepne do režimu Linear Advance 1.5 a od této chvíle akceptuje pouze xx <10.

Nicméně, pokud se však používá vlastní uživatelský profil filamentu a uživatel chce tento aktualizovat, aby byly kompatibilní s novým i starým firmwarem, MUSÍ být  hodnota M900 Kx.xx LA1.5 umístěna PŘED hodnotou M900 Kyy LA1.0.

V opačném případě se firmware FW3.9.0 + přepne do režimu konverze LA1.0 a ignoruje druhou hodnotu M900 Kx.xx, protože K je <10, a je v tomto režimu neplatná.

Příklad faktoru K v G-code:

M900 K0.12

M900 K45

Chování Firmware 3.8.1:
Firmware použije druhou (poslední) hodnotu (K45)
Chování Firmware 3.9.0:
Firmware použije první (LA15) hodnotu K0.12

Aby bylo vše kompatibilní s MMU G-cody, které mohou pro různé materiály nastavovat různé K faktory, M900 K0 resetuje režim Linear Advance.

Poté může být přijat nový M900 Kxx s novými nebo starými hodnotami a firmware bude podle toho konat. Obecně platí, že M900 K0 resetuje LA a je doporučeno mít jej na konci každého G-code.

Poznámka týkající se kalibračních tisků vytvořených v LA 1.0. Automatická konverze na LA 1.5 nemusí přinést stejné výsledky tisku ve srovnání s předchozí verzí. Je to proto, že automaticky převedené K faktory (LA 1.0 na LA 1.5) se mohou lišit od ideálních K faktorů pro LA 1.5. Důrazně doporučujeme provést opětovně slicování kalibračního objektu, který má hodnoty LA 1.5 již v G-code.

Obecně je doporučeno, aby uživatel přepnul na nové profily, kdykoli je to možné. Dokonce i některé komunitní profily jsou již kompatibilní s LA 1.5 a přinášejí lepší výsledky tisku.

U uživatelských profilů jsou od tohoto firmwaru k dispozici tři možnosti:

 1. K dosažení nejlepších výsledků tisku použijte nové hodnoty K LA15 
 2. Použít staré hodnoty K LA10, které budou automaticky převedeny na LA15
 3. Použít obě hodnoty K k vytvoření profilu kompatibilního se starým i novým firmwarem

Všechny výše uvedené problémy jsou řešeny v tomto vydání, kvalita podpěr je nyní vyšší a vylepšena byla dále i funkce konverze s cílem dosáhnout optimálních výsledků tisku.

Automatická konverze E-jerk

Se zavedením Linear Advance 1.5 do firmwaru bylo také nutné konvertovat hodnoty E-jerk, původně používané pro Linear Advance 1.0. Na základě interního testování bylo rozhodnuto nastavit konverzi parametru E-jerk z 1.5 na 4.5. Pokud je v souboru G-code jiná hodnota E-jerk, použije tiskárna ke správné konverzi hodnoty funkce uvedené v grafu níže.

Staré profily s velmi nízkým E-jerk mohou stále vést k velmi pomalému tisku. Obnovení E-jerk na standardní hodnoty v nabídce „Nastavení tisku, limity zařízení“ tento problém vyřeší.

Nastavení jasu obrazovky

Počínaje touto verzí lze u některých tiskáren upravit jas obrazovky, což je příjemné, pokud je tiskárna používána v tmavším prostředí. Uživatel může upravit následující parametry:

Podsvícení Obrazovky Zapnuté

Podsvícení Obrazovky Vypnuté

V nabídce jděte na Nastavení -> Jas

Tato funkce je k dispozici pro tiskárny vyrobené ve druhé polovině roku 2019. U starších tiskáren musíte vyměnit LCD obrazovku a v některých případech také desku Einsy (musíte mít Einsy 1.1a nebo novější). Vybrané díly lze získat v oficiálním e-shopu, v sekci náhradní díly.

Rozpoznání filamentu senzoru (MK3S)

V průběhu životního cyklu MK3 a MK3S jsme zavedli několik iterací senzoru zodpovědného za sledování filamentu. MK3 používal laserový senzor, ten byl v MK3S později nahrazen jinou generací senzoru používajícího ocelovou kuličku a rameno pro jeho sepnutí. V poslední iteraci senzoru s červenou PCB deskou představenou v loňském roce (2019) jsme přidali navíc funkci, která bude aktivována od tohoto vydání.

Tiskárna bude schopna rozpoznat, že spojení se senzorem bylo přerušeno (např. přerušený vodič nebo odpojený kabel), a provést příslušnou akci na základě nastavení v Nabídce >  Nastavení > HW nastavení > FS reakce

 1. Pozastavit - pozastaví tisk, zobrazí zprávu na obrazovce a čeká na uživatele
 2. Pokračovat - ignorovat problém a pokračovat v tisku

Aby byla zajištěna správná funkce, musí tiskárna nejdříve rozpoznat senzor. Jak je vysvětleno výše, bude to fungovat pouze pro MK3S a pouze pro senzor červené PCB, což je revize 0.4.

Momentálně existují dvě možnosti pro MK3S:

 1. Tiskárna je vybavena nepodporovanou revizí 0.3 nebo starší
 2. Tiskárna je vybavena podporovanou revizí 0.4 nebo novější *
  * Nyní neexistují žádné plány na další revizi senzoru filamentu.

Proces je plně automatický a tiskárna umožňuje novou funkci pro revizi 0.4, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

 1. Tiskárna je v klidovém stavu (např. Netiskne, nenahřívá se, ...)
 2. Pouze pokud je zobrazena Informační obrazovka (domovská obrazovka)
 3. Stav senzoru je „Neznámý“ nebo „Starší verze“
 4. V nabídce nastavení je senzor filamentu nastaven na „ZAP“.
 5. Byly změřeny správné hodnoty napětí (podmínky: žádný filament: 4,2-4,6 V, zavedný filament: 0,3 - 0,5 V)

Jakmile je nový senzor detekován a podmínky jsou splněny, tiskárna zobrazí v dolní řadě LCD obrazovky následující zprávu: „FS v0.4 nebo novější“

V nabídce Podpora > Napětí se nyní zobrazí nová hodnota bez ohledu na verzi senzoru: "IR:x.xxV“. Tato hodnota představuje skutečné napětí změřené na pinu senzoru filamentu.

V sekci Podpora> Fil. senzor v.: se zobrazí informace o revizi senzoru. V současnosti jsou definovány tři možné stavy:

 1. 0.3 nebo starší
 2. 0.4 nebo novější
 3. neznámý stav

V nabídce Nastavení> Nastavení HW> Fsensor Detection  je nová podnabídka, kde lze rozpoznávání revize senzoru spustit pro tiskárnu MK3S manuálně. Tiskárna MK3S, která  vybavena jednotkou MMU2S, musí provést Selftest.

Proces rozpoznávání je následující:

Poznámka: pokud procedura v kterémkoli okamžiku selže, zastaví se úplně a uživatel ji musí znovu spustit.

Naměřené hodnoty napětí lze během procesu odečíst ze sériového připojení:

 • „Vysoká úroveň měřeného senzoru filamentu: xxx V“
 • „Nízká úroveň měřeného senzoru filamentu: xxx V“

Ve velmi ojedinělém případě, kdy se uživatel rozhodne downgradovat senzor 0.4 na starší revizi, je nutné postup provést manuálně, aby byla tiskárna informovaná o změně.

Po provedení továrního resetu je nastavené specifické chování, které resetuje všechny uložené hodnoty včetně verze senzoru filamentu. Na začátku jsou dva možné způsoby:

 1. Úvodní Průvodce byl správně dokončen. V tomto scénáři je zkontrolován filament senzor a bez ohledu na verzi je nastaven na „0.3 nebo starší“. Pokud má tiskárna nainstalovanou verzi 0.4, bude automaticky změněn později, jakmile bude splněno výše uvedených pět podmínek pro zahájení automatické detekce.
 2. Úvodní průvodce byl přeskočen. V tomto scénáři není tiskárna schopna provést počáteční kontrolu, a proto detekce senzoru zůstává v „neznámém stavu“. Uživatel může z menu spustit proces ověření provedením Selftestu, který poskytne stejné výsledky jako dokončení úvodního Průvodce. Alternativní možností pro MK3S bez připojené jednotky MMU2S je přímé spuštění „Fsensor Detection“ a úplně dokončit rozpoznávání.

Upozornění pro ty, kteří používají tiskárnu s modifikovaným filament senzorem (tj. S LED). Protože nemůžeme otestovat všechny možné modifikace původního hardwaru, ověřte prosím, zda je chování správné. V případě jakýchkoli problémů může být tento detekční algoritmus ve zdrojovém kódu deaktivován.

Nové třídění G-code souborů

Až doposud byly G-code soubory umístěné na SD kartě tříděny podle času vytvoření každého souboru a systém ignoroval jeho jakoukoli další úpravu v čase. V průběhu třídění souborů, kdy se k třídění souborů používal pouze parametr „doba modifikace“  byl později objeven další problém.

Pokud byl starý soubor G-code zkopírován na SD kartu, nebyl kvůli logice třídění umístěn na samém vrcholu. Tato finální verze opravuje všechny možné scénáře sledováním parametrů „modifikace“ a „času vytvoření“ a tříděním podle novějšího.

Optimalizace přepínacích obrazek a překladů

Kód zodpovídající za zobrazení přepínacích nabídek byl přepsán s cílem zajistit rychlejší přepínání a snížení požadavků na CPU. Přepínací nabídky byly dříve pevně zakódovány do firmwaru, nyní se to změní, aby se usnadnily překlady.

Aktivovaný nůž u MMU2S

Součástí jednotky MMU2S je selektor vybavený nožem, který v případě potřeby odřízne špičku filamentu vytaženého z extrudéru. Až dosud nebyla funkce řezání povolena.

Chcete-li začít používat tuto funkci, ujistěte se, že máte:

 • V jednotce MMU2S nainstalovaný Firmware 1.0.6
 • Firmware 3.9.0 nainstalovaný v MK3S / MK2.5S

Aktualizované tištěné části pro selektor (držák nože mmu2 a selektor mmu2), aby poskytovaly lepší uchopení nože a jsou k dispozici pro stažení zde.

Zobrazení aktuálního odsazení Z v dialogu resetování před kalibrací první vrstvy

V případě opakovaného spuštění kalibrace první vrstvy tiskárna nejprve zkontroluje, zda je hodnota "Doladění Z" uložena v paměti EEPROM. Před zahájením procesu je uživatel požádán o potvrzení, zda by kalibrace měla začít od aktuální hodnoty Doladění Z nebo resetovat tuto hodnotu na nulu (výchozí nastavení z výroby).

Zobrazena neznámá souřadnice Z

V situaci, kdy tiskárna nezná přesnou polohu osy Z (např. po zapnutí), se na obrazovce vedle souřadnice Z zobrazí otazník.

Vyskytl se také problém, kdy byl místo správné souřadnice osy Z zobrazen "?“, způsobený chováním černé jednotky Delta PSU. Toto je nyní opraveno.

Bezpečnější posuny v ose Z v případě neznámé polohy (MK3/MK3S) #1768

Dále, v situaci, kdy tiskárna nezná přesnou polohu osy Z (např. po zapnutí), je aktivován stall guard (detekce překážky), aby okamžitě zastavil pohyb, pokud je detekována překážka (vyhřívaná podložka).

Zvětšení paměti jazykového slovníku

Původní návrh paměťových bloků v externím FLASH očekával soubory menší než 64 KB. Při zvyšování počtu funkcí a příslušných textových řetězců však velikost některých jazykových slovníků vyžadovala přidělení většího místa. Po úspěšném refaktoringu odpovídající části kódu již  toto omezení neexistuje.

Vypnuté topení v průběhu MBL

Pulzně šířková modulace (PWM) vyhřívané podložky vytvořila elektromagnetické pole, které mělo negativní dopad na P.I.N.D.A. senzor v průběhu Mesh bed levelingu (MBL). Pro zvýšení spolehlivosti měření, je topení v okamžiku, když je senzor nad každým z měřených bodů během MBL, dočasně deaktivováno.

Snížení hodnoty MINTEMP

Na základě zpětné vazby od komunity a interního testování byla minimální provozní teplota snížena z 15° C na 10° C.

U MK2.5 a MK2.5 je nejnižší povolená teplota stále 15 ° C, protože hodnoty veličin načtené pod touto teplotou nejsou konzistentní.

Rozlišení různých hlášek MINTEMP chyb

V původní verzi firmware zobrazoval zprávu „MINTEMP OPRAVENA“ po úspěšném zotavení v prostředí s nízkou teplotou. Nový firmware rozlišuje mezi „MINTEMP TRYSKY OPRAVENA“ a „MINTEMP PODLOZKY OPRAVENA“.

Oprava citlivosti laserového senzoru filamentu

Citlivost laserového filament sensoru byla vylepšena na starších tiskárnách MK3 pro zvýšení spolehlivosti a snížení počtu falešných detekcí konce filamentu u problémových materiálů, jako je například růžové PLA, nebo transparentní zelená HG100. Pokročilé statistiky jsou nyní k dispozici v menu senzoru u tiskáren MK3.

Blikající obrazovka „Statistika“ byla opravena

Obrazovka zobrazující statistiky blikala během tisku kvůli chybě v kódu zodpovědném za obnovování obrazovky. Chyba je nyní opravena.

Časovač tónů byl znovu aktivován

Funkce zajišťující přehrávání tónu byla v předchozím vydání nefunkční. Nyní je opravená a dostupná v časovači 4 (časovač 2 se používá jako systémový časovač) pro Einsy (MK3S / MK3) a MiniRambo (MK2.5S / MK2.5).

Vylepšená ochrana proti nárazu trysky (MK3/MK3S)

Počínaje touto verzí má firmware funkci StallGuard pro osu Z povolenou i během provádění selftestu. Pokud je P.I.N.D.A. senzor nastaven příliš vysoko a tryska začne narážet do vyhřívané podložky, aktivuje se StallGuard a pohyb osy Z se okamžitě zastaví, aby se zabránilo jakémukoli poškození. Následně je na displeji zobrazena varovná zpráva "Bed leveling selhal. Senzor se nespustil. Zbytky na trysce? Čekání na reset."

Tato funkce je k dispozici pouze na deskách s ovladači Trinamic (MK3 / MK3S). Starší tiskárny jako MK2.5 a MK2.5S tuto funkci nepodporují.

Detekce došlého filamentu u MMU pro neznámý filament opravena

Tato oprava řeší problém softwarového resetování tiskárny v případě, že je detekován došlý filament u neznámého filamentu. K tomu může dojít z následujících důvodů:

 • Uživatel zavedl filament do trysky a nastala událost power cyklus (power panic během tisku s MMU)
 • Uživatel vypnul tiskárnu a další den pokračoval v tisku se stejným filamentem

Protože aktuálně zavedený filament není znám, tiskárna ho nemůže spolehlivě retraktovat a pokud je povolena funkce SpoolJoin, nemůže přesunout selektor na další pozici a filament nemůže být označen jako zcela spotřebováný. Po vyzkoušení několika automatických postupů bylo rozhodnuto v takových scénářích spustit M600 a vyžadovat zásah uživatele, aby ověřil stav filamentu.

Tímto se opravují problémy #2464, #1993, #2301, #2500 a velice děkujeme uživateli @vintagepc za vyřešení problému!

Vylepšení testu řemenů

Funkce testu řemenů poskytuje přibližné hodnoty indikující správnost napnutí řemenů. V některých případech test neskončil správně.

Toto vydání opravuje všechny z nich, konkrétně: #2472, #2356, #2484, #968, #2547 a znovu kudos pro @vintagepc.

Až dosud byla hodnota napnutí obnovena jen po spuštění Selftestu. Na základě zpětné vazby od komunity je nyní tento test jako samostatná položka v menu. Chcete-li jej spustit, přejděte do nabídky-> Podpora-> Stav řemenu (#1060 # 1937).

Oddělení relativních XYZ  a relativního E

Až doposud Prusa-Firmware bránil uživateli používat relativní XYZ pohyb (pro Z-hop) současně s absolutní extruzí. Toto chování bylo opraveno a současně změněno tak, aby bylo více v souladu se standardem Marlin 2.0 (změna relativity XYZ také ovlivňuje extruder).

Uživatelé však uvedli, že některé kalibrační G-code přestaly pracovat po uvolnění RC1. Ukázalo se, že tyto G-code potřebovaly oddělení osy stejně jako dříve v Prusa-Firmware a nebýt bezprostředně v souladu s Marlin 2.0. Druhá změna, která přišla s RC2, zcela odpojila relativitu XYZ od extrudéru, čímž se oba uvedené problémy odstranily najednou.

Ostatní změny

Název tiskové plátu (plechu) zobrazen na stavové obrazovce

#2146 #2093

Pro lepší přehled je nyní název aktuálně vybraného tiskového plátu zobrazen  na domovské obrazovce (pokud je kalibrovaných dva a více plátů).

Povolit tiskový ventilátor pro zrychlení procesu v průběhu “čekání na zchlazení”

#1704

V průběhu čekání na zchlazení trysky tiskárna aktivuje tiskový ventilátor, aby zrychlila fázi zchlazování.

M350 pro všechny osy

G-code M350 (micro-stepping) je nyní implementován pro všechny osy, zatímco v minulosti fungoval jen u extruderu.

Oprava chyb

Běžící topení a nezaparkovaný extruder po ukončení tisku

V některých případech zůstalo po skončení tisku zapnuté topení a extruder nebyl zaparkován ve správné pozici.

F.I.N.D.A  nepřetržité spínaná

F.I.N.D.A senzor na některých MMU zařízeních byl nepřetržitě spínán i když nebyl přítomen žádný filament.

Nekonečná Smyčka

G-code M601 způsoboval v některých případech nekonečnou smyčku.

Opravený plánovač pro power panic Octoprintu

Opravený plánovač pro Octoprint MMU2S po události power panic, který způsoboval nesprávné obnovení připojení k tisknutému objektu.

Došlý filament

Detekce došlého filamentu u MMU2S nepracovala správně.

Šablony GitHub

Zlepšili jsme postup při zadávání problému na GitHubu, stránka je nyní vybavena několika šablonami pro řešení všech možných problémů.

BUG
ENHANCEMENT
FEATURE REQUEST
QUESTIONS
Při zadávání nového problému věnujte prosím čas a vyberte a vyplňte nejvhodnější šablonu. Urychlí to celý proces.

---

Podporované tiskárny:

 • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
 • Original Prusa i3 MK3S
 • Original Prusa i3 MK3
 • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
 • Original Prusa i3 MK2.5S
 • Original Prusa i3 MK2.5

Odkaz pro stažení:

prusa3d.cz/ovladace/

Vezměte prosím na vědomí MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!

Průvodce flashování Firmware:

manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67

Prosím nahlaste chyby zde:

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues

A jako vždy tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu a výsledky tisku !

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 17/07/2020 10:04 am
Share: