Firmware 3.4.0 dla Original Prusa i3 MMU2 (wydanie ostateczne)
 
Notifications
Clear all

Firmware 3.4.0 dla Original Prusa i3 MMU2 (wydanie ostateczne)  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Firmware 3.4.0 dla Original Prusa i3 MMU2 (wydanie ostateczne)

Cześć,
mamy dla Was nową wersję firmware 3.4.0! To jest wydanie ostateczne, przeznaczone dla wszystkich użytkowników 😎

Co nowego

Obecne wydanie - 3.4.0-FINAL

Podsumowanie:
- wsparcie dla Multi Material 2 (MMU2)
- silnik czujnika filamentu w wersji 2.0
- możliwość ustawienia powiadomień dźwiękowych ("biper")
- lepsze działanie funkcji Power Panic
- zmienione limity prędkości i przyspieszeń dla MK3
- stan sondy PINDA jest wyświetlany w menu (MK3)
- poprawka wyświetlania pozostałego czasu wydruku

ulepszone rozładowywanie Multi Material
Rozładowywanie filamentu odbywa się teraz z sekwencją "wyciskania", które zapewnia usunięcie większych nitek z końcówki filamentu, co poprawia ogólną niezawodność drukarki w trybie Multi Material. Nitki powstające na końcówkach filamentu przy rozładowywaniu potrafią wywoływać fałszywe odczyty czujnika FINDA oraz blokady/zatykanie się filamentu.

Poprawka wyświetlania pozostałego czasu wydruku
Poprawki dla błędów #1103 oraz #1120 . W przypadku, gdy drukarka wyświetla pozostały czas wydruku (jeśli źródłem jest odpowiednio przygotowany plik G-code) a użytkownik zmieni prędkość podczas tego wydruku, to wyświetlanie pozostałego czasu staje się niedokładne. Wtedy drukarka wyświetli znak "?" na ekranie początkowym informujący o niedokładnych wskazaniach ze względu na zmianę prędkości.

Poprawki w Menu
W poprzednich wersjach firmware (3.4.0-RC1 i 3.4.0-RC2) pojawił się błąd powodujący niepożądane zachowanie drukarki (czysty ekran na początku kalibracji PID, powrót do Menu głównego przy wyświetlaniu niektórych komunikatów itp.). Te błędy zostały wyeliminowane w obecnym wydaniu.

Tłumaczenia nowych komunikatów
Nowe komunikaty zostały przetłumaczone w dostępnych językach. Dotyczy to szczególnie użytkowników używających drukarek z MMU2 (Multi Material wersja 2).

---

Poprzednie wydanie 3.4.0-RC2

Wsparcie dla Multi Material 2.0 (MMU2)

Ta wersja oprogramowania układowego (zarówno dla MK3 jak i MK2.5) to wersja początkowa wspierająca Multi Material 2.0. Firmware automatycznie wykrywa obecność jednostki MMU2.0. Więcej informacji o funkcjach Multi Material 2.0 dodamy w późniejszym czasie. Komunikaty dotyczące MMU2.0 są wyświetlane na razie tylko w języku angielskim. Tłumaczenia będą gotowe w momencie wypuszczenia wersji finalnej.

Zmniejszono hałas trybu Stealth

W poprzednim wydaniu firmware (3.4.0-RC1), prędkość trybu Stealth była zwiększona, co prowadziło do znacznego zwiększenia hałasu. W obecnym wydaniu maksymalna prędkość w trybie Stealth została ograniczona do 100 mm/s, co prowadzi do obniżenia hałasu, jednocześnie zachowując obniżony czas druku ze starszych wersji firmware (3.3.1 i starszych).

Poprawki błędów z RC1
- Poprawiono ustawienie współczynnika przepływu
- Poprawiono menu korekcji poziomowania stołu (issue #1083)
- Poprawka dla Asystenta: Kalibracja przed pierwszą warstwą
- Dodano menu korekcji liniowości (tylko MK3 i MMU2)
- Poprawki dla komendy M600 (issue #1046)
- Poprawka współczynnika prędkośći (issue #1047)
- Pełna lista zmian dostęna tutaj: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2

---

Poprzednie wydanie 3.4.0-RC1

Algorytm czujnika filamentu w wersji 2.0

To wydanie zawiera dużą poprawkę dla czujnika filamentu. Przepisaliśmy na nowo część kodu odpowiedzialną za jego działanie, aby zwiększyć jego precyzję i niezawodność. Dzięki nowemu firmware, koniec filamentu zostanie wykryty zawsze na czas a liczba fałszywych alarmów znacznie spadnie. Poprzednio MK3 i MK2.5 opierały się na podobnych ustawieniach, co czasami powodowało problemy w MK2.5 - naprawiliśmy to w tym wydaniu.

Algorytm w wersji 2.0 wprowadza również nową funkcję oceny przepływu filamentu. Podczas ładowania materiału, jest on skanowany przy użyciu czujnika podczerwieni. Po wsunięciu filamentu do ekstrudera drukarka otrzymuje informację czy jest w stanie precyzyjnie kontrolować przepływ filamentu czy nie. W przypadku, gdy czujnik nie jest w stanie odczytać ruchu filamentu z wymaganą precyzją, to użytkownik dostaje komunikat z opcją wyłączenia czujnika.

Bardzo duży wpływ na dokładność czujnika filamentu ma jego czystość. Najprostszym sposobem jej utrzymania jest użycie sprężonego powietrza. W wózku osi X znajduje się otwór specjalnie do tego celu. Zobacz poniższą ilustrację aby porównać czysty czujnik z zanieczyszczonym.

Ulepszona funkcja Power Panic dla MK3

MK3 zapisuje ostatnią pozycję ekstrudera podczas zaniku napięcia i odczytuje te dane jak tylko zasilanie wróci. Jednak sekwencja zapisu i odczytu pozycji może być zakłócona np. w przypadku kilku przerw w dostawie prądu występujących pod rząd, co może doprowadzić do niepowodzenia druku. Podobnie może się stać w przypadku przerwy trwającej mniej niż 50 milisekund. Nowa wersja firmware naprawia obydwa te problemy.

Możliwość ustawienia brzęczyka

Zaczynając od wersji firmware 3.4.0, dodajemy możliwość ustawienia 4 poziomów powiadomień dźwiękowych: Głośne, Jednorazowe, Ciche i Wyłączone. Użytkownik może wybrać jeden z poziomów w menu drukarku Ustawienia - Dźwięk. To ustawienie możwe zostać zmienione również podczas druku z menu Strojenie.

Opis poziomów:

Głośny - drukarka sygnalizuje dźwiękiem błąd lub konieczność potwierdzenia przez użytkownika

Jednorazowy - ten poziom jest podobny do Głośnego, z tą różnicą, że dźwięk jest odtwarzany tylko raz dla każdego z wydarzeń

Cichy - większość dźwięków jest wyciszona, użytkownik jest informowany tylko o poważnych błędach

Wyłączony - brzęczyk nie wyda żadnego dźwięku

Ponowne włączenie obsługi kodu M42

W poprzednich wersjach musieliśmy wyłączyć kod M42 przez zbyt małą ilość pamięci drukarki. Cały kod firmware został zoptymalizowany i przywróciliśmy komendę M42. Możesz go używać do zapisu lub odczytu danych z pinów na płycie (np. aby wyzwalać time-lapsy z kamery).

Poprawione limity prędkośći i przyspieszeń dla MK3

Do teraz wszystkie limity prędkości i przyspieszeń były porównywane w czasie rzeczywistym z zapisanymi na stałe ograniczeniami, co powodowało duże obciążenie procesora. Nowa wersja sprawdza obecność i wartości kodów M201 i M203 tylko na początku druku. Jeśli te wartości są mniejsze niż zapisane w pamięci to nic się nie dzieje, jeśli natomiast są wyższe to drukarka zastępuje je tymi zapisanymi w pamięci.

Obecne limity dla MK3 zapisane w firmware:

Tryb Stealth:
prędkość 172 mm/s
przyspieszenie 960 mm/s^2

Tryb Normalny:
prędkość 200 mm/s
przyspieszenie 2500 mm/s^2

---

Wspierane drukarki:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (Nowość)
Original Prusa i3 MK2.5

Link do pobrania oraz opisu:
v3.4.0-FINAL pl.prusa3d.com/sterowniki/
v3.4.0-RC2 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
v3.4.0-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC1

Poradnik aktualizacji firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en
Uwaga: Użyj ostatniej wersji Slic3r PE 1.41.0 aby wgrać firmware do MK3 MMU2

Prosimy o zgłaszanie błędów tutaj:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues

Jak zwykle - życzymy udanego drukowania i czekamy na informacje zwrotne!

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 14/08/2018 10:30 pm
Share: