Notifications
Clear all

Firmware 1.2.2-FINAL pro Original Prusa SL1  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Firmware 1.2.2-FINAL pro Original Prusa SL1

Zdravím,

toto je finální verze firmwaru doporučená všem uživatelům 😎. Vezměte prosím na vědomí, že tato úprava je zasílána primárně prostřednictvím OTA (over-the -air). Před ručním flashováním firmwaru zkontrolujte nejdříve manuálně internetové připojení SL1.

Co je nového?

  • Vylepšení kvality tisku
  • Eliminace vibrací během tisku
  • Opravy chování ventilátoru
  • Ostatní

 

Detailní popis změn:

Vylepšení kvality tisku

Pro toto vydání jsme připravili vylepšení týkající se kvality tisku. Nyní je nádrž nejprve kalibrována na plný krok krokového motoru. V této poloze má motor největší přídržný moment. Mějte na paměti, že po této aktualizaci může tiskárna vyžadovat novou kalibraci. Budete případně informováni před dalším tiskem.

V předchozím vydání po dokončení pohybu snížila tiskárna proud v motorech . Toto nastavení proudu způsobilo v některých momentech mírné trhnutí motoru. V této verzi není úroveň proudu snížena z důvodu zachování stability motoru.

Poslední vylepšení se týká procedury návratu do výchozí polohy. Až do tohoto vydání bylo umožněno pravidly provést během tisku několik návratů do výchozí polohy, což nebylo nutné. Nejnovější vydání provádí návrat do výchozí polohy pouze v případě potřeby.

Eliminace vibrací během tisku

U některých vaniček docházelo během tisku k vibracím. Úrovně proudu jsme optimalizovali tak, abychom zvýšili točivý moment v motoru a účinně tlumili vibrace. 

Opravy chování ventilátoru

V tomto vydání byly otáčky pravého ventilátoru optimalizovány. Předchozí hodnota špiček asi 4200 ot/min byla snížena na 3700 ot/min, aby se dosáhlo optimálního pracovního rozsahu ventilátoru. Výsledkem bylo snížení hladiny hluku.

Druhá oprava je zahrnuta do úvodního průvodce, který byl dříve příliš striktní a někdy neposkytl ventilátoru dostatek času na zvýšení otáček na jejich maximální rychlost. Výsledkem toho bylo selhání auto-testu. Nový průvodce dává ventilátoru více času, ale stále trvá na cílových otáčkách za minutu.

Ostatní

  • Rychlejší pohyb náklonu při kalibraci

---

Podporované tiskárny

  • Original Prusa SL1

Odkaz pro nahrávání:

https://www.prusa3d.cz/ovladace/

Prosím nahlašte chyby zde:

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-SL1/issues

 

A jako vždy tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

This topic was modified 4 years ago by Jakub Dolezal
Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 03/10/2019 9:38 am
Share: