Notifications
Clear all

Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

Zdravím,

toto je raná fáze nově připravované verze firmwaru 3.9.0. Tato verze je určena zkušeným uživatelům.

Co je nového 

 • Linear Advance 1.5
 • Nastavení jasu obrazovky
 • Detekce stavu senzoru filamentu
 • Nové řazení G-kódů (poslední změna)
 • Přepínání a překlady MK3
 • Aktivovaná čepel selektoru MMU2S
 • Zobrazení aktuálního odsazení Z v dialogu resetování před kalibrací první vrstvy
 • Samostatný test řemenu
 • Neznámá poloha Z
 • Zvýšení alokace prostoru pro knihovny jazyků
 • Ostatní změny
 • Oprava chyb
 • Známé problémy
 • Šablony GitHub

 

VAROVÁNÍ: V tomto vydání nefunguje správně funkce power panic s Original Prusa i3 MK3S. Pokud u vás dochází často k přepětí sítě a výpadkům proudu, zvažte prosím, zda nepočkat na další vydání.

Detailní popis změn

Toto vydání firmwaru je zaměřené zejména na pull requesty požadované komunitou. Vzhledem k mnoha změnám jsme se rozhodli vydat firmware v BETA verzi. V této fázi nedoporučujeme používat firmware na produkční tiskárně!

Děkujeme všem, kteří spolupracovali na tomto vydání!

Nové funkce

Linear Advance 1.5

#1909

Jedním z největších příspěvků komunity je podpora Linear Advance 1.5, která je zpětně kompatibilní s předchozí verzí. V případě, že máte G-kód s funkcí Linear Advance 1.0, tiskárna analyzuje kód a zkonvertuje hodnoty.

Tento graf ukazuje funkci použitou pro převod LA 1.0 a 1.5

Nastavení jasu obrazovky (pouze MK3/MK3S)

Počínaje tímto vydáním je tiskárna schopna upravit jas obrazovky, což je příjemnější, pokud je tiskárna používána v tmavším prostředí. Uživatel může upravit následující parametry:

Podsvícení obrazovky ZAPNUTO

Podsvícení obrazovky VYPNUTO

Tato funkce je k dispozici pro tiskárny vyrobené ve druhé polovině roku 2019. V případě, že si přejete vyměnit vaši obrazovku, která tuto funkci nepodporuje, přejděte do e-shopu a otevřete si sekci náhradních dílů.

Detekce stavu senzoru filamentu

Tato funkce je stále ve vývoji a cílem je lepší rozpoznávání stavu senzoru filamentu. Tiskárna nepřetržitě měří napětí (Podpora> Napětí) a na základě změřené hodnoty rozpoznává tři stavy:

 • Zavedený filament: přibližně 0,3 V - 0,5 V
 • Nezavedený filament: přibližně 4,2 V - 4,6 V
 • Odpojený senzor: přibližně 4,8 V - 5,0 V

Senzor musí být ve verzi alespoň rev0.4 (červené PCB).

Nové řazení G-kódů (poslední změna)

Až dosud byly G-kódy na SD kartě seřazeny podle času vytvoření souboru a systém ignoroval jakoukoliv úpravu souboru. Počínaje 3.9.0-beta jsou soubory správně seřazeny podle data jejich poslední modifikace.

Přepínání a překlady MK3

Kód zodpovědný za zobrazení přepínacích nabídek byl přepsán tak, aby umožnil rychlejší přepínání a snížil požadavky na CPU. Obsah přepínacích nabídek byl dříve pevně zabudován do kódu firmwaru, to je teď změněno z důvodu usnadnění překladu.

Aktivovaná čepel selektoru MMU2S

Součástí jednotky MMU2S je selektor vybavený čepelí, která v případě potřeby odřízne špičku vlákna vysunutou z extruderu. Až doposud nebyla funkce řezání povolena.
Chcete-li začít používat tuto funkci, ujistěte se, že máte:

 • v jednotce MMU2S nainstalovaný Firmware 1.0.6
 • v MK3S / MK2.5S nainstalovaný Firmware 3.9.0-beta  

Tištěné části selektoru byly aktualizovány tak, aby poskytovaly lepší uchopení čepele a budou brzy k dispozici ke stažení.

Zobrazení aktuálního odsazení Z v dialogu resetování před kalibrací první vrstvy

V případě opakovaného spuštění kalibrace první vrstvy, tiskárna nejprve zkontroluje, zda je hodnota aktuální "Doladění osy Z" uložena v paměti EEPROM. Před zahájením procesu je uživatel vyzván k potvrzení, zda má kalibrace začít od aktuální hodnoty "Doladění osy Z", nebo resetovat tuto hodnotu na nulu (výchozí nastavení tiskárny).

Samostatný test řemenu

# 1060 # 1937

Test řemenu vyhodnocuje, zda je dosaženo správného napnutí řemenů, a až dosud byl stav aktualizován pouze po provedení self-testu. Na základě požadavku komunity je nyní kdykoliv dostupný jako samostatný test. Chcete-li jej spustit, přejděte do nabídky Nabídka-> Podpora-> Stav řemenu.

Neznámá poloha Z

V situaci, kdy tiskárna nezná přesnou polohu na ose Z (např. Po zapnutí), se na obrazovce vedle souřadnice Z zobrazí otazník.

Zvýšení alokace prostoru pro knihovny jazyků

Původní návrh paměťových bloků v EEPROM předpokládal soubory menší než 64 KB. Zvyšováním počtu funkcí a příslušných textových řetězců však velikost některých knihoven jazyků vyžadovala zvětšení alokovaného prostoru. Po úspěšném refaktoringu této části kódu toto omezení již neexistuje.

Ostatní změny

Název plátu se zobrazí na stavové obrazovce

# 2146 # 2093

Název aktuálně vybraného ocelového plátu je pro snazší orientaci nyní zobrazen na domovské obrazovce.

Povolení spuštění tiskového ventilátoru k urychlení procedury „čekání na zchlazení“.

# 1704
Pro urychlení fáze zchlazení, během čekání na zchlazování hotendu, tiskárna  aktivuje tiskový ventilátor.

Opatrnější pohyby v ose Z, v případě neznámé polohy.

# 1768
V situaci, kdy tiskárna nezná přesnou polohu osy Z (např. Po zapnutí), je aktivována ochrana před nárazem tak, aby okamžitě zastavila pohyb, je-li detekována překážka (vyhřívaná podložka).

M350 pro všechny osy

# 2057
G-kód M350 (mikro-krokování) je nyní implementován pro všechny osy, dříve pouze pro extruder.

Oprava chyb

Pokračující topení a nezaparkovaný extruder po ukončení tisku

V některých situacích po ukončení tisku, topné těleso dále topilo a extruder nebyl zaparkován ve správné pozici.

F.I.N.D.A. senzor nepřetržitě indikoval přítomnost filamentu

F.I.N.D.A. senzor u některých jednotek MMU2S nepřetržitě indikoval přítomnost filamentu i v případě, kdy filament nebyl zaveden.

Nekonečná smyčka

G-kód M601 způsobil ve specifických případech nekonečnou smyčku.

Vylepšený plánovač power panic pro OctoprintMMU2S

Opraven plánovač pro Octoprint MMU2S, který po návratu z power panic  zapříčinil nesprávné opětovné napojení na tištěný objekt.

Známé problémy

Power panic

Power panic - jak je uvedeno na výše, funkce power panic v této verzi nefunguje.

Senzor filamentu pro MK3

Optický senzor ne pokaždé detekuje správně filament.

Hodnota e-jerk Linear Advance

Funkce převodu mezi LA 1,5 a 1,0 nepřenáší hodnotu e-jerk. V důsledku toho může být tisk až o 30% pomalejší.

Došlý filament

Indikace došlého filamentu u MMU2S nefunguje správně.

Zastavení tisku s MMUS2

Zastavení tisku v jeho průběhu, kdy je připojená i MMU2S jednotka , způsobí falešnou indikaci došlého filamentu.

Šablony GitHub

Zlepšili jsme proceduru vytváření problémů na GitHubu, stránka je nyní vybavena několika šablonami pro řešení všech možných problémů.

 • BUG
 • ENHANCEMENT
 • FEATURE REQUEST
 • QUESTIONS

Při zadávání nového požadavku věnujte prosím čas výběru a vyplnění nejvhodnější šablony. Urychlíte tím celý proces.

---

Podporované tiskárny:

 • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
 • Original Prusa i3 MK3S
 • Original Prusa i3 MK3
 • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
 • Original Prusa i3 MK2.5S
 • Original Prusa i3 MK2.5

Odkaz pro stažení:

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.9.0-beta

Vezměte prosím na vědomí, že MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!

Průvodce flashování Firmware:

http://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67#

Chyby prosím nahlaste zde

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues

A jako vždy tisku zdar ! Těšíme se na zpětnou vazbu

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 31/01/2020 1:24 pm
PauloKP
(@paulokp)
Member
RE: Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

Nevím jestli je chyba jen u mě, ale po aktualizaci FW se mi FlashAir nepřipojí k WiFi síti.

Posted : 01/02/2020 4:18 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

Zkus znova nakonfigurovat kartu a mrkni jestli se nazmenila IP adresa,co by znamenalo, ze ji sw pro vzdaleny disk  nenajde.

https://josefprusa.cz/bezdratovy-3d-tisk-snadno-a-rychle-sd-karty-toshiba-flashair/

 

even an old man can learn new things 🙂
Standard I3 mk3s, MMU2S, Prusa Enclosure, Fusion 360, PrusaSlicer, Windows 10
PRUSA MINI+ Prusalink + Prusa Connect

Posted : 05/02/2020 3:00 am
PauloKP
(@paulokp)
Member
RE: Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

@zoltan

Po práci teda zkusím nakonfigurovat znovu, ale nejde jen o to, že by se změnila IP z adresy co mám nastaveno na PC v cestě k ní, ale celkově se prostě ani nesnaží připojit na WiFi router, protože přes web rozhraní routeru vidím, že se tam tiskárna nepřipojila.

Posted : 06/02/2020 11:51 am
PauloKP
(@paulokp)
Member
RE: Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

Update na 3.9.0 RC1 můj problém vyřešil.

Posted : 19/02/2020 4:10 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Firmware 3.9.0-BETA pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

Super

even an old man can learn new things 🙂
Standard I3 mk3s, MMU2S, Prusa Enclosure, Fusion 360, PrusaSlicer, Windows 10
PRUSA MINI+ Prusalink + Prusa Connect

Posted : 07/03/2020 5:56 pm
Share: