Notifications
Clear all

Slic3r Prusa Edition 1.41.0 (finální verze)  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Slic3r Prusa Edition 1.41.0 (finální verze)

Zdravím,
zbrusu nový Slic3r Prusa Edition 1.41.0 je venku! Toto vydání se zaměřuje na Multi Material 2.0, pokračuje v úpravách grafiky (uživatelského rozhraní) a implementace přesného odhadu tiskového času. Jedná se o finální vydání, které je vhodné pro všechny uživatele. 😎 Slic3r PE 1.41.0 je obsažen v balíčku Drivers & Apps verze 2.2.0.

Co je nového?

Aktuální vydání - Slic3r Prusa Edition 1.41.0

Jedná se o finální verzi, která obsahuje funkce a opravy chyb, které se objevily i v předchozích alfa a beta verzích. Více informací naleznete níže

>> Umístit na plochu / Place on the face - nová funkce, která vám umožní vybrat si stranu objektu, na kterou jej chcete položit, aby bylo dosaženo optimálního umístění objektu na tiskové podložce.

Funkce nahrání Duet / Reprap firmwaru byla naportována uživatelem @mloidl

>> Opravy chyb - do finální verze se dostalo ještě několik oprav chyb. Kompletní seznam změn naleznetena GitHubu

---

Předchozí vydání - Slic3r Prusa Edition 1.41.0-beta

>> Časové odhady - aby bylo možno správně vypočítat časové odhady tisku na MMU2, bylo potřeba do Slic3ru přidat několik nových parametrů - například časy nutné pro zavedení/vysunutí filamentu, které probíhá v MMU2 jednotce. Nový G-code M702 C (pouze na Prusa3D zařízeních) označuje místo na konci tisku, kdy dojde k vysunutí filamentu z extruderu.

>> Minimální počáteční čištění - abychom vylepšili kvalitu funkcí čištění do výplně a čištění do objektu (wipe into infill/into object), přidali jsme nový parametr. Po každé změně filamentu je provedeno úvodní čištění do čistící věže, aby se stabilizoval tlak filamentu.

>> Vylepšená čistící věž - počátek věže byl přesunut z prostředka do horního levého rohu. Výsledkem je, že věž mění velikost pouze na zadní straně. Nyní tedy můžete věž umístit blíže tištěnému objektu, aniž byste se museli bát, že se budou objekty protínat. Takto lze i minimalizovat vzdálenosti, které musí extruder urazit mezi objektem a čistící věží.

>> Vylepšený náhled čistící věže - skutečná velikost čistící věže není známá, dokud model nenaslicujete, což znesnadňuje umístění věže. V novém Slic3ru PE je na zadní straně vidět lomená čára, která naznačuje, kterým směrem bude věž měnit velikost.

>> Opravy chyb - v beta verzi jsou přítomny i opravy chyb. Celý seznam změn najdete na GitHubu

---

Předchozí vydání - Slic3r Prusa Edition 1.41.0-alpha3

1. Multi Material 2.0 upgrade

Náš nejnovější upgrade pro 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3 a MK2.5 přináší nové funkce, které si můžete nastavit ve Slic3ru PE. Od tohoto vydání je v programu přítomno nastavení pro filamenty a tisk na MMU 2.0. Zkušenější uživatelé mohou jít ještě o krok dál, a pokud bude potřeba, mohou nastavit i parametry jako:
Nastavení filamentu -> Pokročilé -> Number of cooling moves, Speed of the first/last cooling move
Nastavení tiskárny: Nastavení jednoho extruderu MM -> Extra loading distance

2. Čištění do objektu a/nebo do výplně
Jednou z nejčastěji poptávaných funkcí byla možnost čistit filament (tzn. během změny filamentů při tištění s MMU) do tištěného objektu, čímž se sníží množství filamentu spotřebovaného na čistící věž. Mějte prosím na paměti, že čistící věž nelze zcela odstranit, alespoň ne nyní. Může však být podstatně menší než v předchozích verzích.

Důvody, proč ponecháváme čistící věž jsou následující:
Rapidní extruze - rychlá změna filamentu, která je potřeba, aby došlo ke správnému vytvarování konce filamentu (zabraňuje stringování). Tento proces vyžaduje vysokou rychlost, a aby bylo dosaženo vysoké kvality tištěného objektu, musí tento proces proběhnout mimo tištěný objekt.
Čištění - úvodní stabilizace tlaku v trysce musí být taktéž provedena s pomocí čistící věže
Nedostatek místa - malé objekty s častými změnami barev nemusí být výplň dostačující

Naši vývojáři přidali dvě čistící metody:

A) Čištění do výplně (wipe/purge into infill) - jedna z nejčastěji žádaných funkcí. V každé vrstvě jsou nejprve perimetry vytištěny správnou barvou, a ke změně barvy dochází ve výplni. Běžným okem tedy nepoznáte, že objekt vytištěn touto metodou - v podstatě jen při rozříznutí objektu. Pokud máte v objektu mnoho změn barev, a zároveň má objekt řídkou výplň, nebude tato metoda čištění příliš efektivní. Tiskárna bude ve větší míře používat čistící věž. Taktéž v případě, že chcete tisknout s průhlednými materiály nebo stěny tenčí než 3 perimetry, je lepší volit jiné typy čištění.

B) Čištění do objektu (wipe/purge into object) - druhý způsob čištění funguje trochu jinak než ten předchozí. Na tiskovou podložku je potřeba umístit další objekt s dostatečnou velikostí, ve kterém bude následně probíhat čištění trysky při změně filamentů. Můžete použít libovolný jiný objekt. Je ale potřeba počítat s tím, že čistící objekt bude pestrobarevný - podle toho, kde zrovna bude docházet ke změně filamentu.

3. Přepracované rozmísťování objektů:

Pro uživatele může vypadat proces rozmísťování objektů na tiskové podložce ve Slic3ru jako hračka, ovšem pro softwarový algoritmus je to pořádný oříšek, který zahrnuje množství složitých výpočtů. Náš původní algoritmus byl nahrazen novějším, který je založený na dokumentaci z svgnest.

Nový rozmisťovací algoritmus je mnohem chytřejší než ten starý. Během rozmisťování se objekty, které se nevejdou na tiskovou podložku, posunou na virtuální tiskové podložky napravo od té základní. Zároveň tyto objekty nejsou slicovány, tudíž ušetříte čas. Tento systém ale chceme dál zlepšovat, aby například používal konkávní rohy nebo prázdná místa v jiných objektech.

4. Přesný odhad času pro Stealth (silent) režim
Tiskárna Original Prusa i3 MK3 může fungovat ve dvou režimech: normální režim běží v plné rychlosti, zatímco tichý (Stealth) režim snižuje výkon tiskárny, což vede ke snížené hlučnosti, ale i delším tiskovým časům.

Až do této doby kalkuloval Slic3r PE dobu tisku jen pro normální režim. S novým vydáním však bere v potaz i Stealth režim, tím pádem je výpočet zbývajícího času při slicování prováděn dvakrát. Nezapomeňte si zaktualizovat nastavení tisku alespoň na verzi 0.2.0-alpha.

5. Implementována funkce “Zbývající čas do konce tisku”

Druhou nejvíce poptávanou funkcí byla možnost zobrazit na displeji údaj, kolik času zbývá do konce tisku. S novým vydáním Slic3r PE přichází i nový kód M73, který je přidaný do G-codu, díky čemuž může tiskárna informovat uživatele o zbývajícím čase. Tato hodnota je aktualizována jednou za minutu a funguje v normálním i stealth (silent) režimu. Mějte, prosím, na paměti, že potřebujete firmware 3.3.0 nebo novější.

Formát nového M-kódu je následující:
M73 Pxxx Qxxx Rxxx Sxxx
P je procentuální vyjádření celkového času, po který probíhal tisk v normálním módu (normal/full power). R je zbývající čas tisku v normálním režimu (v minutách), Q je procentuální vyjádření celkového času, po který probíhal tisk v tichém (stealth/silent) režimu. A nakonec S je čas, který zbývá do konce tisku ve stealth režimu.

6. Rotace a změna velikosti objektů
Jak už Josef zmínil, PrusaControl and Slic3r PE se v budoucnu sloučí do jednoho definitivního slicovacího nástroje. Naši vývojáři už začali s převodem užitečných vlastností z PrusaControl do Slic3ru. V předchozím vydání jsme přidali texturu na tiskovou podložku, a tentokrát přidáváme přehledné nástroje pro manipulaci s objektem. S předměty můžete rotovat kolem osy Z, nebo jednotně měnit měřítko všech tří os. Další funkce z PrusaControl budou postupně přidávány v dalších vydáních.

7. Profily uložené v konfig souborech a v AMF/3MF
Tato funkce byla částečně implementována v předchozím vydání Slic3r PE. V tomto vydání jsou názvy profilů a závislosti na jiných profilech uloženy v konfiguračních nebo AMF/3MF souborech. Jakmile dojde k načtení souboru AMF/3MF, základní profily jsou reaktivovány, pokud jsou jejich parametry shodné s těmi, které jsou uložené v AMF/3MF souboru (například 0.20mm FAST pro MK3). Pokud se některé parametry liší, je jméno originálního profilu zmíněno ve jméně načteného profilu, zatímco odkaz na systémový profil je korektně udržován.

8. Vylepšená detekce objektů mimo tiskovou plochu
Od verze Slic3r PE 1.40.0 je přítomna kontrola, zda není objekt větší než oblast tisku. V nejnovější verzi jsme tuto funkci vylepšili, protože předchozí algoritmus nebral v potaz extra části (podpory, límec, obrys a čistící věž). Jakmile proběhne slicování, proběhne kontrola znovu a v záložce Náhled se pak při detekci příliš velkého objektu zbarví pozadí do červena.

9. Odstraněn 2D náhled
Od tohoto vydání je ze Slic3ru odstraněna záložka s 2D náhledem, protože byl nekompatibilní s novými vlastnostmi.

10. Opravy chyb
- Doplněny vyskakovací tipy nad combo boxy s předvolbami (funguje na Windows a Linuxu) #960
- Opraven pád ve Slic3r 1.40.1 při otvírání Pomoc -> Informace o systému#1034.
- Opraven problém s ukládáním modifikovaného profilu, který původně vznikl z AMF nebo 3MF souboru #1035.
- ... a mnoho dalších. Podívejte se na plný seznam změn.

---

Podporované tiskárny:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (nově)
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2/S
Original Prusa i3 MK2/S Multi Material 1.0

Odkazy ke stažení:
prusa3d.com/drivers (recommended)
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.0 (direct link)

Celý seznam změn:
1.41.0-final https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.0
1.41.0-beta https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.0-beta
1.41.0-alpha3 https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.0-alpha3
1.41.0-alpha2 https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.0-alpha2

Nalezené bugy hlaste, prosím, zde:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues

Těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Upozornění: Prosím, držte se tématu. Jakákoliv diskuze mimo téma nebo otázky týkající se dostupnosti MMU 2.0 bude potrestána odnětím Haribo medvídků z vašich objednávek! 😈

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 23/07/2018 2:52 pm
Share: