Notifications
Clear all

[Sticky] Firmware 3.8.0-FINAL pro Original Prusa i3 MK3S & MK3  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal-2)
Admin
Firmware 3.8.0-FINAL pro Original Prusa i3 MK3S & MK3

 

Zdravím,

finální verze je venku! Doporučujeme všem uživatelům 😉 

Co je nového?

 • Profily pro výměnné pláty
 • Nastavení průměru trysky
 • Kontrola před tiskem
 • Oznámení o firmwaru na displeji
 • Upravené zvukové výstrahy
 • Hluk vyhřívané podložky při 110 V (60 Hz)
 • Opravy Crash detekce
 • Přidání materiálu ASA
 • Beta testeři

Detailní popis změn:

Tento přehled změn je souhrnem předchozích vydání (RC1 & RC2) s dalšími detailními informacemi týkajícími se funkcionality profilů výměnných plátů.

Profily pro výměnné pláty

Magnetická vyhřívaná podložka MK3S / MK2.5S umožňuje použití vícero ocelových plátů pro kontinuální tisk. Vzhledem k rozdílné tloušťce různých plátů (texturované vs. PEI) však každý plát vyžaduje individuální kalibraci první vrstvy. Počínaje tímto vydáním přidáváme funkci, která uloží nastavení až pro 8 plátů. Poté můžete snadno přepínat mezi jednotlivými pláty (profily) a tiskárna načte uložené hodnoty.

Nyní je v nabídce Nastavení nový oddíl zvaný "HW nastaveni", ve kterém můžete individuálně nastavit každý plát a některé další parametry, které jsou níže popsané v tomto přehledu změn.

Chcete-li nastavit jednotlivé profily výměnných plátů, přejděte na Nastaveni -> HW nastaveni ->Tiskove platy. (Obr.1)

Obr.1

V současnosti je k dispozici osm profilů pro výměnné pláty (Obr.2) s předefinovanými, ale uživatelem upravitelnými názvy. Vezměte prosím na vědomí, že všechny pláty mají stejné tovární nastavení.

Obr.2

Pro každý plát můžete nastavit následující:

 1. Vybrat - potvrdí výběr plátu, který se pak stane výchozím
 2. Kalibrace první vrstvy - provede vás procesem kalibrace první vrstvy, tato kalibrace musí být provedena pro každý plát (Obr.3)
 3. Přejmenovat - umožňuje změnit název, až na sedm znaků (Obr.4)
 4. Reset - nastaví zpět hodnoty na výchozí tovární hodnoty

 

Obr.3

Obr.4

Jakmile je nakonfigurováno dva nebo více profilů, můžete mezi nimi rychle přepínat přímo v hlavní nabídce (Obr.5)

Obr.5

Jakmile provedete upgrade na verzi 3.8.0 stávající odsazení v ose Z pocházející z původní kalibrace první vrstvy je zkopírován do profilu prvního plátu.

Nastavení průměru trysky

Toto je první vydání této funkcionality. Pro úplné zprovoznění potřebujeme ještě dokončit kódování na straně PrusaSlicer. V základní konfiguraci jsou všechny Original Prusa i3 tiskárny dodávány s tryskou 0,4 mm. V případě, že změníte trysku, můžete v nabídce tiskárny nastavit správný průměr (viz Nastavení -> Nastavení HW -> Tryska ). Tiskárna poté porovná uloženou hodnotu průměru trysky s parametry v G-codem. Pokud se nebudou shodovat, budete informováni, aby se zabránilo selhání tisku.

Kontrola před tiskem

Podobně jako v případě předchozí funkce i tato funkce vyžaduje změnu v PrusaSlicer. Jakmile se tak stane, tiskárna zkontroluje několik parametrů, aby vás varovala před nekompatibilitami v nastavení tisku. Před zahájením tisku tiskárna porovná parametry uložené v paměti s G-codem. Kontrolované hodnoty jsou průměr trysky, model tiskárny a verze firmwaru. Kontroly lze upravit v Nastavení -> Kontroly.

Pro každý kontrolovaný parametr mohou uživatelé nastavit tři úrovně varování:

žádné - kontrola je vypnutá, uživatel neobdrží žádné upozornění

varování - na obrazovce se zobrazí varovná zpráva, uživatel může pokračovat v tisku

přísný  - na obrazovce se zobrazí varovná zpráva, uživatel nemůže pokračovat, dokud nebude problém vyřešen, tisk bude ukončen

Oznámení o firmwaru na displeji

Oznámení o dostupnosti nové verze firmwaru na displeji již nečeká na odezvu uživatele, co původně bránilo zahájení tisku. Časový limit je nyní nastaven na 30 sekund pro odezvu, po jeho uplynutí tiskárna začne tisknout.

Upravené zvukové výstrahy

V předchozím vydání firmwaru byla možnost zcela deaktivovat zvuková varování výběrem možnosti *[Žádný] *. Z bezpečnostních důvodů tato verze již tuto hodnotu nenabízí. Uživatel si může vybrat mezi *[Hlasitý | Jednou| Tichý| Asistence] *, kde je poslední hodnota nově zavedena pro zrakově postižené uživatele.

Výběrem režimu zvuk Asistence umožňuje tiskárna funkci usnadnění přístupu a přehrává rozdílný zvuk pokud procházíte nabídkou, nebo jste na jejím konci.

Hluk vyhřívané podložky při 110 V (60 Hz)

U tiskáren připojených k síti 110 V (60 Hz), bylo přijato vícero hlášení týkajících se hluku od vyhřívané podložky. V současném vydání jsou náběžné a sestupné hrany pulzní šířkové modulace (PWM) upraveny tak, aby zamezily nežádoucímu hluku. Dříve PWM klesala z 30 Hz na 15 Hz a v důsledku toho začal zdroj tiskárny přepínat mezi režimem vysokého a nízkého výkonu, což způsobilo „klikání“. Také při tisku extrémně vysokými rychlostmi přes připojené USB ovlivnila změněná pulsně šířková modulace plánovač, což mělo za následek pomalejší tisk. Toto je nyní také opraveno.

Opravy Crash detekce

Funkci Crash detekce (detekce nárazů extruderu do objektu) lze vypnout v nabídce tiskárny, avšak ve verzi RC1 přestala fungovat pro normální režim. I když byla nastavena na vypnuto [Vyp], tiskárna stále detekovala havárii (viz issue #2094 na GitHubu). Část firmware zodpovědná za tu funkci byla revidována a opravena.

Ve velmi vzácných případech byl před fází tisku detekován falešný náraz, a poté při tisku první vrstvy tiskárna přeskočila některé delší segmenty G-codu (nad 30 mm). V důsledku toho byl pohyb extruderu řízen až následující instrukcí G-codu. Upravili jsme chování funkce Crash detekce pro první vrstvu, což vyřešilo tento problém.

Přidání materiálu ASA

ASA je nově zavedený materiál pro tiskárny Original Prusa i3 a lze jej považovat za skutečného nástupce ABS. Počínaje tímto vydáním, je ASA součástí nabídky předehřevu a je podporován PrusaSlicerem. Zjistěte více o ASA v našem nejnovějším článku ASA Prusament je zde!

Skupina beta testerů PRUSA firmwaru

Naše skupina beta testerů pracuje již dva měsíce a do našich řad se připojilo více než 400 uživatelů.  Jak jsme slíbili na začátku, odměníme nejaktivnější uživatele, kteří nám pomáhají vylepšovat firmware.
Rádi bychom poděkovali uživatelům Wavexx a Leptun, kteří jsou hodnotnými dlouhodobým testery. Vážíme si veškeré poskytnuté pomoci a rozhodli jsme se jim zaslat jako pozornost stavebnici Original Prusa i3 MK3S. 

---

Podporované tiskárny:

 • Original Prusa i3 MK3S MMU2S
 • Original Prusa i3 MK3S
 • Original Prusa i3 MK3 MMU2
 • Original Prusa i3 MK3
 • Original Prusa i3 MK2.5S MMU2S
 • Original Prusa i3 MK2.5S
 • Original Prusa i3 MK2.5 MMU2
 • Original Prusa i3 MK2.5

Odkaz pro stažení:

prusa3d.cz/ovladace/

Vezměte prosím na vědomí MK3S, MK3, MK2.5S a MK2.5 jsou různé tiskárny. Každá má svůj vlastní firmware soubor!!!
 

Průvodce flashování Firmware:

manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware/67

Prosím nahlašte chyby zde:

https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues

A jako vždy tisku zdar, těšíme se na vaši zpětnou vazbu a výsledky tisku !

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 16/09/2019 3:04 pm
Share: