Notifications
Clear all

Firmware 3.1.0-RC1 pro MK2 Multi Material  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Firmware 3.1.0-RC1 pro MK2 Multi Material

Zdravím,
ke stažení je nový firmware se spoustou nových funkcí! Mějte však na paměti, že se jedná o BETA verzi pro pokročilé uživatele 😉

Co je nového?

Linear advance
V aktuální verzi firmware (3.0.12 final) se motor extrudéru pohybuje lineárně v poměru k ostatním motorům, nicméně během tisku je celý systém nelineární a to často vede k extruzi většího množství materiálu, než je potřeba, nižší kvalitě tisku při vyšších rychlostech a pár dalším problémům. Díky funkci Linear advance počítá extrudér s nelineárním chováním a díky tomu se zlepšuje jak kvalita tisku, tak možnost navýšit rychlost. Pro porovnání jsme vyfotili dva stejné objekty, kostka vpravo je vytištěna se zapnutým Linear advance. Děkujeme uživateli @Sebastianv650 za portování této funkce.

Calibration wizard (průvodce kalibrací)
Pokud jste v 3D tisku nováčkem, pak může vypadat proces kalibrace tak trochu složitě. Počínaje touto verzí firmware tuto část ulehčujeme a nasazujeme průvodce kalibrací, který vás krok po kroku provede celým procesem. V případě, že tiskárna není kalibrována, pak se průvodce spustí automaticky. Pro smazání všech současných hodnot a opětovnou kalibraci pomocí nového průvodce si v menu tiskárny zvolte: Menu -> Kalibrace -> Průvodce.

Udržení USB spojení
V případě, že tisknete pomocí software jako je například Octoprint, můžete snadno narazit na situaci, kdy se tiskárna odpojí. Důvodem je delší pauza (například výměna filamentu). Od této verze firmware si tiskárna hlídá situace, kdy čeká na uživatele a pravidelně zasílá zprávy do připojeného počítače. Zamezí tak jeho odpojení.

Řazení souborů na SD kartě
Až doposud nebyl definován způsob řazení souborů na SD kartě, takže se někdy nově přidané soubory objevily na prvním místě, jindy naopak na konci seznamu. Nyní si je můžete seřadit podle času nebo abecedy a složky se řadí jako první. Tiskárna dokáže takto seřadit až 100 položek a pokud je jich více, zůstanou neseřazeny.

Kontrola kompletnosti souboru
Spěcháte s tiskem vašeho nejnovějšího modelu? Občas se stává, že se soubor na SD kartu nepřesune celý a výsledkem je pokažený tisk. Díky této nové funkci si tiskárna před začátkem každého tisku zkontroluje kompletnost G-code a případně zobrazí varovnou hlášku.

Kalibrace první vrstvy
Pro dokončení kalibračního procesu při sestavování kitu je nutné vytisknout G-code s V2 kalibračním vzorem, který běžně dodáváme na přibalené SD kartě. Naši vývojáři nově tento G-code přesunuli do paměti tiskárny (pouze PLA verzi). Kromě toho došlo k vylepšení vzoru a to přidáním menšího obdélníkového objektu.

Auto power mod / Automatický režim výkonu
V současné chvíli si musíte vybírat ručně mezi režimem vysokého výkonu (High Power) a tichým režimem (Silent mode). Nový automatický režim výkonu automaticky přepíná mezi oběma. Tisk začíná v tichém režimu a pokud objekt roste na výšku (osa Z) zvyšuje tiskárna proud v motorech, neboť je zde větší riziko posunutí vrstvy (layer shift).

Oprava menu s výsledky kalibrace XYZ
Pokud je zkosení tiskárny pod 0,12° pak je na displeji zobrazena nulová hodnota. V nové verzi firmwaru je naměřená hodnota zobrazena i pro velmi malé zkosení. Zároveň byla také vyřešena situace s hodnotami blízko hrany, které se při každé opětovné kalibraci mohly zobrazit jinak.

M220: Speed factor
G-code lze nově doplnit o M220. Můžete tak uložit a obnovit rychlost pomocí:
M220 Sxxx - nastaví faktor rychlosti
M220 Sxxx - B nastaví faktor rychlosti a uloží současné nastavení
M220 R - obnoví uložené nastavení

Další změny
Opraveno zobrazení delších názvů na obrazovce tiskárny
Opraveno ukládání "E steps" do EEPROM (issue #144)
Pokud tiskárna čeká na akci uživatele, zobrazí malou ikonku "fajfky"

Pro více informací si prosím přečtěte celkový seznam změn na GitHubu (link je níže)

Podporované tiskárny
Tento firmware podporuje Prusa i3 MK2/S/MMU.

Odkaz ke stažení: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.1.0-RC1
Aktualizovaný návod pro instalaci firmware: http://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizace+firmware+v1.1/67
Kompletní seznam změn (anglicky): https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.1.0-RC1

Jako vždy vám přejeme šťastný tisk a těšíme se na zpětnou vazbu!

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 11/10/2017 12:03 pm
Share: