Firmware 3.5.0-FINAL dla Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
 
Notifications
Clear all

Firmware 3.5.0-FINAL dla Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Firmware 3.5.0-FINAL dla Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2

Cześć,
mamy dla Was nową wersję firmware 3.5.0-FINAL ! To jest wydanie ostateczne, przeznaczone dla wszystkich użytkowników 😎
To firmware wypuściliśmy w dwóch wersjach: RC1 i FINAL. Lista zmian jest połączona dla obydwóch wydań.

Co nowego

Podsumowanie:
3.5.0-FINAL
- Poprawka poziomowania osi Z
- Poprawki dla kodów M500-M503
- Poprawki tłumaczeń
- Poprawka wyświetlania paska postępu podczas wykonywania komendy M600
- Poprawka zrywania połączenia przez timeout podczas pauzy

3.5.0-RC1
- Poprawka dla pauzowania wydruku
- Poprawka błędu rozgrzewania
- Błąd poziomowania stołu powoduje uruchomienie kalibracji Z
- Szybsze ładowanie filamentu
- Minimalna temperatura ekstruzji zmieniona na 175°C we wszystkich wariantach
- Poprawka wyświetlania czasu druku powyżej 100 godzin (błąd #1231)
- Poprawki Asystenta dla zmontowanych drukarek
- Poprawka błędu statystyk (błędy #1151, #931)
- Zmiana filamentu (M600): pozycja ekstrudera umożliwia otwarcie dźwigni dociskowej
- Monitorowanie stanu zasilania stołu (MK3)
- Dodano standardowe kody G do ustawienia prądu sterowników TMC (MK3)
- Poprawka błędu zatrzymania druku po wykryciu zderzenia (MK3)
- Dodano język francuski
- Ogólne poprawki i usprawnienia

Poprawki dla drukarek z MMU2:

3.5.0-FINAL
- Naprawiono zależność czujnika FINDA od optycznego czujnika filamentu (MMU2)

3.5.0-RC1
- Poprawka drukowania w trybie pojedynczym (poprawiono nowe kody Tx, Tc i T?)
- Dodano opcję ładowania bezpośrednio do dyszy
- Opcja rozgrzewania dyszy podczas oczekiwania na naprawę usterki przez użytkownika
- Poprawka Kalibracji pierwszej warstwy/Asystenta
- Poprawka zależności czujnika filamentu MMU2 od czujnika optycznego
- Poprawka zmiany prędkości przez menu T?
- Wyłączenie silnika ekstrudera podczas wykonywania kodów T (MK3)
- Poprawka menu dokańczania resztek na szpulach (SpoolJoin)
- Zmiana filamentu (M600): poprawiono synchronizację komunikatów

Szczegółowy opis zmian:

Poprawka poziomowania osi Z 3.5.0-FINAL
W poprzedniej wersji firmware pojawiła się funkcja nazwana "Błąd poziomowania stołu uruchamia poziomowanie osi Z". Jednak pojawił się w niej problem, który powodował przesunięcie koordynaty w osi Z po poziomowaniu. Został on naprawiony.

Zależność czujnika FINDA od optycznego czujnika filamentu (MMU2):
3.5.0-FINAL
W poprzedniej wersji firmware usunęliśmy zależność czujnika FINDA od optycznego czujnika filamentu, jednak zdarzały się przypadki, w których czujnik FINDA był wyłączony w przypadku odłączenia lub uszkodzenia czujnika optycznego. Zostało to poprawione.

Poprawki dla kodów M500-M503: 3.5.0-FINAL
W poprzedniej wersji firmware ulepszyliśmy działanie funkcji zapisywania i przechowywania ustawień w pamięci EEPROM (komendy M500-M503), aby zapobiegać problemom napotykanym w wersji firmware 3.4.0. W obecnej, poprawiliśmy inicjalizację niektórych zmiennych, dodanych niedawno do komendy M500. Jeśli w Twojej drukarce występuje problem spowolnionych ruchów osi Z po zainstalowaniu wersji 3.5.0-RC1, to zaktualizuj oprogramowanie do wersji 3.5.0-FINAL. Jeśli tak nie jest to nie zauważysz działania tej poprawki.

Poprawka dla pauzowania wydruku:
Wstrzymanie wydruku od teraz odbywa się natychmiast - bez czekania na zakończenie ruchu lub wykonanie aktualnie buforowanych komend.

Poprawka błędu rozgrzewania:
W poprzednich wersja firmware błąd rozgrzewania nie był wykrywany w szczególnych warunkach. Jeśli termistor został uszkodzony podczas etapu rozgrzewania w konkretny sposób (rezystancja uszkodzonego termistora odpowiadała rezystancji podczas pomiaru temperatury wyższej niż 150°C), to błąd rozgrzewania nie pojawiał się. Od teraz działa w całym zakresie.

Poprawka drukowanie w trybie pojedynczym (drukarki z MMU2):
Podczas drukowania w trybie pojedynczym z przystawką Multi-Material (używając tylko jednego filamentu), użytkownik proszony jest o wskazanie filamentu, który ma zostać użyty. Wykonywany jest kod G "T?", który wywołuje menu wyboru filamentu, a następnie ładuje wybrany filament do ekstrudera. W związku z tym, drukarka musi być rozgrzana podczas wykonywania kodu "T?", co oznacza oczekiwanie na wywołanie menu wyboru filamentu. Aby zwiększyć wygodę korzystania z trybu pojedynczego, dodaliśmy nowe kody "Tx" i "Tc". "Tx" wywołuje menu wyboru filamentu i ładuje go do kół zębatych Bondtech ekstrudera, więc może być wykonany, gdy dysza nie jest jeszcze rozgrzana. Kod "Tc" kontynuuje ładowanie filamentu od kół zębatych ekstrudera do dyszy. Te dwa kody G umożliwiają wybór filamentu już na początku, bez czekania na rozgrzanie dyszy do zadanej temperatury. Nie zostały jeszcze one dodane do Slic3ra. Jeśli chcesz je wypróbować, to załączamy przykładową część kodu G sekwencji startowej:

M73 P0 R3
M73 Q0 S3
M201 X1000 Y1000 Z1000 E5000 ; ustawienie maksymalnych przyspieszeń, mm/s^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; ustawienie maksymalnych prędkości, mm/s
M204 P1250 R1250 T1250 ; ustawienie przyspieszenia (P, T) i prędkości retrakcji (R), mm/s^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E1.50 ; ustawienie limitu zrywu (jerk), mm/s
M205 S0 T0 ; ustawienie minimalnej prędkości ekstruzji i posuwu, mm/s
M107
M107
M115 U3.4.1 ; informacja dla drukarki i najnowszej wersji FW
M83 ; tryb relatywny ekstrudera
M104 S215 ; ustawienie temperatury ekstrudera
M140 S60 ; ustawienie temperatury stołu
Tx
M190 S60 ; czekaj na temperaturę stołu
M109 S215 ; czekaj na temperaturę ekstrudera
G28 W ; zerowanie osi bez poziomowania stołu
G80 ; poziomowanie stołu

G21 ; ustawienie jednostek na milimetry

;przejdź poza pole robocze
G1 Y-3.0 F1000.0
G1 Z0.4 F1000.0
; wybór ekstrudera
Tc
; linia czyszcząca
G1 X55.0 E8.0 F2000.0
M73 Q0 S3
M73 P0 R3
G1 Z0.3 F1000.0
G92 E0.0
G1 X240.0 E25.0 F2200.0
G1 Y-2.0 F1000.0
G1 X55.0 E25 F1400.0
G1 Z0.20 F1000.0
G1 X5.0 E4.0 F1000.0

Poprawiliśmy również działanie kodu "T?". Zawierało ono błąd, który powodował problemy przy druku z USB (np. z OctoPrint).

Błąd poziomowania stołu powoduje uruchomienie kalibracji Z:
W poprzednich wersjach firmware, podczas niepowodzenia poziomowania stołu kalibracja była wstrzymywana z komunikatem o błędzie, a użytkownik był zmuszony restartować drukarkę. Błąd poziomowania stołu występuje, gdy sonda P.I.N.D.A. aktywuje się zbyt wysoko lub zbyt nisko niż jest to przewidziane lub gdy w ogóle nie ma z niej żadnego odczytu. Jeśli błąd nie jest spowodowany problemem natury sprzętowej (przewody itp.), to może być spowodowany przekrzywieniem osi X i może być łatwo naprawiony przez uruchomienie poziomowania osi Z. W obecnej wersji firmware użytkownik nie musi już restartować drukarki po niepowodzeniu poziomowania stołu. Zamiast tego pojawia się komunikat i uruchomione zostaje poziomowanie osi Z. Poziomowanie osi Z jest tak właściwie pierwszym krokiem w kalibracji osi Z i odbywa się przez podniesienie osi maksymalnie do góry. Po wyrównaniu osi Z drukarka wróci do poziomowania stołu i rozpocznie drukowanie.

Opcja ładowania bezpośrednio do dyszy (drukarki z MMU2):
Dodaliśmy do menu opcję ładowania filamentu bezpośrednio do dyszy. Jest to opcja przydatna przy drukowaniu na MMU2 plików G-code przygotowywanych dla starszych wersji MK3/MK2.5 (bez MMU2).

Opcja rozgrzewania dyszy podczas oczekiwania na naprawę usterki przez użytkownika (drukarki z MMU2):
Jeśli drukarka wejdzie w tryb oczekiwania na naprawę usterki przez użytkownika (sygnalizowaną przez miganie diod LED na MMU2: np. niepowodzenie ładowania spowodowane przez brak filamentu podczas wykonywania komend "T") i pozostanie w takim stanie przez ponad 5 minut, to grzanie dyszy zostanie wyłączone a ekstruder zaparkuje w określonej pozycji. Po naprawieniu usterki z MMU2 drukarka z powrotem rozgrzeje dyszę, przywróci właściwą pozycję ekstrudera i wznowi druk. Jednak czasami przydatne lub nawet konieczne może okazać się podtrzymanie temperatury dyszy podczas naprawiania usterki z MMU2 (np. wcześniejsze rozgrzewanie dla zaoszczędzenia czasu lub próba powtórzenia rozładowywania filamentu przy jego niepowodzeniu). Do aktualnej wersji firmware dodaliśmy opcję przywrócenia temperatury dyszy jednym kliknięciem. Temperatura również będzie zawsze pokazywana na dolnym wierszu wyświetlacza.

Poprawka Kalibracji pierwszej warstwy/Asystenta (drukarki z MMU2):
Sekwencja wyboru/ładowania filamentu PLA używanego do kalibracji pierwszej warstwy została poprawiona. Dodaliśmy również opcję rozładowania obecnego filamentu przed załadowaniem nowego przy uruchomieniu Asystenta na drukarce z MMU2.

Ulepszone menu wykorzystywania resztek na szpulach (SpoolJoin) (drukarki z MMU2):
Funkcja wykorzystywania resztek filamentu na szpulach może być włączona/wyłączona z menu "Nastawy" podczas druku. Dodaliśmy zależność od czujnika filamentu (w przypadku wyłączenia czujnika filamentu funkcja pokazuje się jako niedostępna w menu itp.)

Poprawka zależności czujnika filamentu MMU2 od czujnika optycznego:
W poprzednich wersjach pojawiał się błąd, który uniemożliwiał włączenie czujnika F.I.N.D.A. w drukarkach z uszkodzonym lub odłączonym czujnikiem optycznym (w ekstruderze). Został on naprawiony.

Wyłączenie silnika ekstrudera podczas wykonywania kodów T (MK3 z MMU2):
Ta funkcja oszczędza energię, ułatwia ręczne wyciągnięcie filamentu załadowanego do ekstrudera oraz obniża ryzyko uszkodzenia filamentu gdy zostanie załadowany poniżej kół zębatych Bondtech (zwłaszcza w przypadku nieprawidłowej kalibracji MMU2).

Poprawki Asystenta dla zmontowanych drukarek:
Asystent dla drukarek wysyłanych jako zmontowane zawiera teraz wszystkie kroki opisane w naszych instrukcjach, a które są niezbędne do przygotowania sprzętu do druku:
- usunięcie elementów opakowania
- zdjęcie wydruku testowego ze stołu
- kalibracja osi Z
- rozładowanie filamentu
- ładowanie nowego filamentu

Monitorowanie stanu zasilania stołu (MK3):
Dodaliśmy funkcję monitorowania stanu zasilania stołu. Aby ją wyświetlić przejdź do menu "Wsparcie - Napięcia". Normalne wartości oscylują w okolicach 24V. Jeśli menu pokazuje zero, to znaczy, że bezpiecznik uległ przepaleniu i wymaga wymiany.

Dodano standardowe kody G do ustawienia prądu sterowników TMC (MK3):
Kod G M907 służy teraz ustawieniu natężenia prądu silników w MK3. Jego wzór wygląda tak samo jak w MK2: M907 Sxxx, gdzie xxx to prąd w mA. Ostrzegamy - ustawienie zbyt wysokiej wartości spowoduje uszkodzenie drukarki. Niestandardowe kody M910-M918 zostały wyłączone. Mogą one zostać przywrócone przez skompilowanie firmware z usunięciem tagu komentarza z linii #ifdef TMC2130_SERVICE_CODES_M910_M918 w Configuration_prusa.h .

Poprawka błędu zatrzymania druku po wykryciu zderzenia (MK3):
Po wykryciu trzech zderzeń wydruk zostanie wstrzymany a użytkownik dostanie komunikat z opcją przerwania dalszej pracy. We wcześniejszych wersjach firmware występował błąd, który powodował przerwanie druku po wykryciu zderzenia i został on naprawiony.

Zmiana filamentu (M600): synchronizacja komunikatów + pozycja ekstrudera umożliwiająca otwarcie dźwigni dociskowej:
Ulepszyliśmy synchronizację komunikatów ładowania filamentu dla drukarek z MMU2. Jeśli ładowanie nie powiedzie się podczas zmiany filamentu, to użytkownik zostanie poproszony o otwarcie dźwigni dociskowej i wyciagnięcie materiału. Dodaliśmy przesunięcie ekstrudera do pozycji ułatwiającej tą operację.

Dodano język francuski
Dodaliśmy język francuski (ukończony w wersji 3.5.0-FINAL).
---

Wspierane drukarki:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0

Link do pobrania:
https://pl.prusa3d.com/sterowniki/

Poprzednie wydania:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.5.0-RC1

Poradnik aktualizacji firmware:
https://manual.prusa3d.com/Guide/Aktualizacja+firmware+wersja+1.4/742

Prosimy o zgłaszanie błędów tutaj: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues

Jak zwykle - życzymy udanego drukowania i czekamy na informacje zwrotne!"

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 03/12/2018 6:00 pm
Share: