Notifications
Clear all

4.0.5 Firmware pro Original Prusa MINI  

  RSS
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal-2)
Admin
4.0.5 Firmware pro Original Prusa MINI

Toto je finální vydání firmwaru. Tento seznam změn je souhrnem předchozího vydání (RC1) s několika dalšími opravami chyb uvedenými v tomto vydání.

Co je nového

 • Nová implementace EEPROM
 • Prusa Connect Local (Web UI)
 • Oprava funkce Zastavit tisk
 • Vzdálený tisk - OctoPrint
 • Úpravy pro Mesh Bed Leveling
 • Nové barevné schéma pro aktivní tlačítko
 • Vylepšený pohyb v blízkosti konce osy
 • Revidované třídění souborů
 • Úpravy nastavení e-kroků
 • Vylepšený automatický test Z-osy
 • Oprava náhodného zamrznutí obrazovky

Detailní popis změn

Nová implementace EEPROM

Předchozí vydání využívala z historických důvodů dvě implementace paměti EEPROM - první pochází z komunitního firmware Marlin a druhá pro trvalá data specifická pro tiskárny Original Prusa. Nicméně souběh těchto dvou implementací způsoboval problémy v synchronizaci,  a bylo rozhodnuto sjednotit obě EEPROM do jedné. Výsledkem je zablokovaná podpora Marlin procedur a po restartu systému jsou všechna Marlinovská data nastavena na výchozí hodnoty.

Všechna specifická nastavení těchto hodnot by měla být součástí G-code. Z Marlina je povoleno uložení do EEPROM pouze pro proměnné týkající se Nastavení Live Z a PID kalibrace. EEPROM dále obsahuje nastavení pro Ethernet, typu filamentu a informace týkající se úspěšného ukončení Průvodce.

Na rozdíl od Marlina, kde uložení jedné proměnné vedlo k obnovení všech ostatních, je nyní každá proměnná uložena nezávisle. Integrita dat je nyní zaručena pomocí CRC32. Pokud je v průběhu ověřování detekovaná chyba, je EEPROM nastavena na tovární hodnoty, a tím je nezbytná opětovná kalibrace tiskárny.

Stará a nová implementace EEPROM jsou navzájem kompatibilní, ale pouze v případě v přechodu na novější verzi. Pokud se uživatel rozhodne vrátit z verze 4.0.5 na starší verzi , doporučuje se provést tovární nastavení.

Prusa Connect Local (Web UI)

Počínaje tímto vydáním představujeme zcela nové webové rozhraní zvané Prusa Connect Local, navržené pro poskytování možnosti vzdáleného sledování. Stávající verze poskytuje následující přehled:

 • Jméno právě tištěného G-kódu
 • Teplota vyhřívané podložky a trysky
 • Typ zavedeného materiálu
 • Stávající rychlost tisku
 • Aktuální výška osy Z
 • Doba tisku/ zbývající čas

prusa_connect_local

Finální verze obsahuje také vícero malých oprav chyb webového rozhraní. V dalších vydáních lze očekávat více funkcí a další vylepšování webového rozhraní.

Oprava funkce Zastavit tisk

Funkce Zastavit tisk používala v případě návratu tiskové hlavy nebo vyhřívané podložky do výchozí polohy špatné údaje souřadnic a to místy vedlo k více pokusům dojet až na konec osy a drnčení tiskárny. Tato chyba se objevila nejčastěji v případě tisku velkých objektů, kdy měla tiskárna přejíždět na delší vzdálenosti. Toto je nyní opraveno. 

Vzdálený tisk - OctoPrint

Když zahájíte vzdálený tisk prostřednictvím OctoPrintu, tiskárna se zablokuje a na obrazovce se zobrazí dialog vzdáleného tisku. Toto se děje z důvodu bezpečnosti. Jedinou dostupnou volbou je nabídka "Ladit". Pro přístup k dalším funkcím v průběhu vzdáleného tisku použijte prosím aplikaci OctoPrint anebo webové rozhraní. V kritické situaci však může uživatel stále restartovat tiskárnu pomocí hardwarového tlačítka umístěného pod obrazovkou.

remote_printing_with_button

Je nám známý problém týkající se detekce došlého filamentu nebo výměny filamentu v G-kódu (M600). V obou případech dojde ke zrušení tisku. Vývojáři tento problém analyzují a v nadcházejícím vydání bude vyřešen včetně několika dalších vylepšení.

Úpravy pro Mesh Bed Leveling

V některých případech jsme pozorovali chybná načtení dat v průběhu Mesh Bed Leveling (MBL). To může být zapříčiněno například mírnými nerovnostmi ocelového tiskového plátu. Pro řešení tohoto problému a možných chyb v budoucnosti byly vnější hrany pro MBL posunuty o 5 mm směrem ke středu vyhřívané podložky, nedotčen zůstal pouze okraj nejblíže k věži (osa Z). Oblast tisku zůstává nezměněna.

Nové barevné schéma pro aktivní tlačítko

Ke zvýšení přehlednosti dialogových oken bylo u barevného schématu aktivně vybraných tlačítek změněno  pozadí na oranžové a písmo  na černé. Typickým příkladem je dialog ANO / NE.

buttons

Staré a nové barevné schéma

Vylepšený pohyb v blízkosti konce osy

V případě, že byla tisková hlava nebo vyhřívaná podložka příliš blízko u konce své osy, tiskárna občas nesprávně detekovala stávající polohu a pokračovala v pohybu s větší silou, nutící motor k přeskočení kroku. Aby se zamezilo vzniku této situace, byl algoritmus zodpovědný za vyhodnocení konce osy vylepšen .

Revidované třídění souborů

Algoritmus třídění souborů byl vylepšen tak, aby setřídil soubory na USB disku podle času poslední změny. Jelikož každý operační systém (Windows, macOS, Linux) toto zpracovává různě, tiskárna porovnává následující časy (časy vytvoření souboru a čas úpravy souboru) a vybere nejaktuálnější čas.

Nový algoritmus třídění také zpracovává specifické situace, jako například:

 • Extrahování starého G-code ze ZIP archivu
 • Úpravu G-code uloženého přímo na USB disku

Vylepšený automatický test osy Z

V některých případech mohl proces automatického testu osy Z selhat. Problém byl identifikován jako nesprávná synchronizace skutečných souřadnic tiskárny získaných během procedury Auto Home a softwarových  end-stopů. Synchronizace je nyní opravena a softwarové end-stopy byly deaktivovány, aby se zajistil stabilní a spolehlivý automatický test.

Oprava náhodného zamrznutí obrazovky

Ve velice vzácných případech přestala obrazovka nebo tlačítko odpovídat na vstup od uživatele. Vývojáři byly schopni tento problém reprodukovat v úvodním Průvodci, v nabídce předehřevu a v průběhu vyjmutí filamentu. Toto je nyní opraveno.

Podporované tiskárny:

 • Original Prusa MINI

Odkaz pro stažení:

https://www.prusa3d.cz/ovladace/

Jak flashovat Firmware na MINI

 1. Zkopírujte soubor firmwaru (.bbf) na USB disk formátovaný s FAT32
 2. Zasuňte flash disk do USB portu MINI
 3. Zapněte tiskárnu (nebo ji resetujte)
 4. Objeví se nová obrazovka
 5. Potvrďte, že chcete flashovat firmware
 6. Vyčkejte až do ukončení flashování a nastartování tiskárny do úvodní obrazovky

Prosím nahlaste chyby zde:

github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues

A jako vždy tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Assembly manuals

/ Knowledge Base
The guy behind Prusa assembly manuals...

Posted : 26/05/2020 8:27 am
Share: