mawtoload
 
Notifications
Clear all
mawtoload
mawtoload
Groupe: Enregistré
A(ont) rejoint: 2022/09/29
New Member

A mon sujet

ดาวน์โหลด โปรแกรม Autodesk Navisworks Simulate / Manage 2020.2 Full โปรแกรมตรวจสอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม ฟรี Autodesk Navisworks 2020 เป็นโปรแกรมสำหรับตรวจสอบงานออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรมแบบ 3 มิติ ที่พัฒนาโดย Autodesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานในระบบการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร หรือ BIM (Building information Modeling) ช่วยในกระบวนการวิเคราะห์แบบจำลองอาคารในรูปแบบ 4 มิติ (การวางแผนงาน) และ 5 มิติ (การถอดปริมาณงาน) โดย Navisworks แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ Navisworks Freedom (รุ่นฟรี) ใช้สำหรับเปิดไฟล์ NWD และ 3D DWF, Navisworks Simulate ใช้สำหรับสร้างและแก้ไข้ข้อมูล ทำการจำลองการก่อสร้าง 5D Construction … Read more @ Mawto Load

Localisation

Réseaux sociaux
Activité du membre
0
Commentaires des questions
0
%s a aimé
0
"Ont aimé" reçus
0/10
Evaluation
0
Messages blog
0
Commentaires du blog
Partager :